Ets aquí:   IniciServeisPsicopedagogia

Psicopedagogia

 Sóm especialistes en:

  1. Ajudar apotenciar la capacitat d'aprenentatge tenint en compte les persones.
  2. Diagnòstic i tractamentde les dificultats que puguin presentar els nens, adolescents i/o adults.
  3. Reeducació de diferents tipus de trastorns de l'aprenentatge: TDAH, dislexia, disortografia, raonament lògic, etc. Realitzem reeducacions individuals i de dos nens com a màxim.
  4. Estratègies d'aprenentatge: hàbits d'estudi, organització i planificació del temps, tècniques d'estudi, etc.
  5. Orientació personal, familiar i professional.
  6. Assessorament a pares: s'assesora, s'orienta i es media per encarar totes aquelles dificultats o dubtes dels pares/tutors, en la relació amb els seus fills ja que moltes vegades es presenten situacions difícils de suportar com: la falta de motivació, els mals resultats acadèmics, canvis en l'ambient familiar, l'entorn d'amistats, etc. Us proposem un espai on adquirir estratègies i eines per tal de millorar la relació pares-fills.
  7. Reforç Escolar de diferents matèries en grups de 5 nens com a màxim.
  8. Tallers específics de: 

Lectura

Escriptura/Ortografia

Tècniques d'estudi

 

En el cas que sigui necessari, la reeducació, previ acord amb els professionals que intervenen en el cas, es pot realitzar dins la mateixa escola.

Per tal d'aconseguir uns bons resultats existeix una col·laboració i coordinació amb els professionals del centre educatiu com els tutors, els mestres d'educació especial, els professionals de l'E.A.P i altres serveis (serveis socials, etc.). Aquesta coordinació es fa del tot imprescindible per tenir una visió global i una línia d'actuació conjunta respecte al pacient i també de cara al suport a la família.