Ets aquí:   IniciServeisPsicopedagogia

Escriptura/Ortografia

Dirigit a nens i nenes de primària, amb l'objectiu que aquests descobreixin que escriure pot ser fàcil, bonic i divertit. Procurarem que les petites dificultats es vagin superant a poc a poc, que agafin seguretat i afició per escriure.

 

Atès que en la comunicació per escrit no hi ha aclariments immediats, cal que els documents i missatges siguin clars, concisos i d'impacte. Aquest taller doncs, persegueix ajudar a desenvolupar les capacitats per adquirir unes bones bases lectoescriptores. Es pretén treballar el procés individual lectoescriptor al ritme de cada nen/a amb una motivació positiva i incentivadora per l'ús del llenguatge escrit.

 

Està pensat per ajudar a desenvolupar el llenguatge escrit i aprendre a gaudir dels seus usos. Així mateix, es combinarà amb tallers ortogràfics com a estratègia pedagògica, per a que els nens i nenes millorin dia rere dia la seva ortografia.

 

Què es treballa?

  1. traç
  2. escriptura creativa
  3. tipologies de textos (expositiu, descriptius...)
  4. jocs ortogràfics
  5. adquisició de la fluïdesa i l'organització dels textos adeqüats a l'edat
  6. ampliar vocabulari

 

Les sessions tenen una durada de 1'5 hores i els grups estan formats per un màxim de 4 persones per aula. Durant el curs escolar, es mantindran reunions periòdiques amb els pares, per tal de guiar tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.