Ets aquí:   IniciServeisPsicopedagogia

Tècniques d'estudi

Què es treballa?

 

Valoració dels hàbits de treball:

  1. valoració del lloc de treball/estudi
  2. valoració de l'horari
  3. valoració de les condicions externes

 

Tècniques per a la millora del rendiment:

  1. preparació de la feina del dia següent
  2. tècniques de memorització
  3. tècniques de millora de la lectura
  4. tècniques de síntesi
  5. tècniques de tractament de la informació

 

Tècniques aplicades a una matèria concreta:

  1. estudi de les matemàtiques
  2. estudi de les socials (síntesi, resums, subratllats, quadres...)
  3. estudi de les llengües

 

Tècniques bàsiques per a la planificació de la sessió de treball:

  1. elaborar horari
  2. objectius precisos i assequibles
  3. bon ús de l'agenda
  4. altres formes de planificar el treball

 

Les sessions tindran una durada 1'5 hores i els grups estaran formats per un nombre màxim de 4 persones. Durant el curs escolar, es mantindran reunions periòdiques amb els pares, per tal de guiar tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.